Blog

upv radio

La Ruta del Grial en la radio de Universidad Politécnica de Valencia "Cruce de caminos"

La Ruta del Grial va ser el tema del programa de ràdio "Cruce de caminos" de la Universitat Politècnica de València el dilluns 16 de desembre. 

L' entrevista va informar sobre diversos temes de la Ruta del Grial. Els contertulians van ser: Fina Domenech responsable de la Ruta del Grial a la Comunitat Valenciana, Fran Picazo comissari de "Obras Conmemorativas de la Ruta del Grial" i Jose Manuel Girones periodista, exdirector d'Unesco València. 

Molt interessant d'escoltar, aporta molta informació i variada sobre la Ruta del Grial. Disponible ací.