Descobreix

Àrees

Parc Geològic de Xera

Valencia
Sot de Chera

Un parc per a disfrutar a l’aire lliure

El parc cobreix la major part del terme municipal d’aquesta localitat, situada en l’interior valencià. Es tracta d’un parc a l’aire lliure on trobem representada, de forma exemplar, l’estructura geològica d’una fossa tectònica, que és una depressió morfològica allargada, limitada per grans fractures que trenquen el terreny en blocs, alguns dels quals s’han enfonsat.

El parc geològic té una extensió de 70 km quadrats i 600 metres de desnivell en superfície. En ell es mostren estructures geològiques i formes del relleu desenvolupades durant els últims 150 milions d’anys.

Visitar el Parc Geològic de Xera és una oportunitat única per a fer una introducció al coneixement de la geologia de València mitjançant exemples de camp. Ací es troben registrats tots els esdeveniments ocorreguts a la Serralada Ibèrica durant els últims 150 milions d’anys, fins i tot el moment de l’extinció dels dinosaures i tots el processos que s’han succeït des que el nostre entorn va passar de ser una conca marina, associada al Tetis, a convertir-se en un sistema de muntanyes junt al Mediterrani.

Molts dels exemples d’estructures que il·lustren els llibres de geologia es poden observar al Parc Geològic de Xera (estrats, falles, plecs, formacions de travertins, fòssils, etc.).

Per tal de conèixer aquest gran complex de la natura, el parc disposa d’un centre d’interpretació i d’una sèrie de rutes o itineraris de camp que permeten al visitant fer-se una idea dels diferents aspectes que conformen el nostre entorn natural.

No s’ha d’iniciar la visita al Parc sense passar abans pel Centre de Divulgació Cultural del Parc Geològic. A més de ser el punt de partida dels set itineraris de camp, aquest centre conté una col·lecció de fòssils i minerals, i una sèrie de maquetes i panells explicatius del parc geològic.

Parque Geológico

Obri la ubicació
Telèfon
962.332.001