Descobreix

Jaciments paleontològics

BIC Jaciment Icnològic de Tambuc (Millars)

Valencia
Millares

El jaciment d’icnites de dinosaure de Tambuc es compón de més de 400 petjades disperses sobre el llit de la Rambla del Tambuc, algunes ordenades en rastres de considerable longitud. Les icnites van ser produïdes fa més de 80 milions d’anys per dinosaures ornitòpodes i teròpodes que es desplaçaven per extenses planes litorals posades al descobert durant les fases de marea baixa. L’alta densitat d’icnites d’alguns sectors indica que, en el seu moment, degué ser un lloc de pas molt freqüentat per aquesta varietat de dinosaures bípedes.

El jaciment ha estat preparat per a ser visitat. Disposa d’una àrea d’estacionament i d’un centre d’informació proveït de panells informatius.  S’han instal·lat passarel·les i plataformes proveïdes de faristols que mostren plànols dels afloraments, i s’ha dissenyat un itinerari senyalitzat que permet recórrer els principals sectors del jaciment.

Yacimiento Icnológico de Tambuc

Obri la ubicació