Descobreix

Esglésies i catedrals

Llibreria dels Borja en la Catedral de València

València

Descoberta en 2016 la Biblioteca dels Borja situada en el nivell superior del museu de la catedral de València. En ella es pot admirar a més de diverses obres d'art, una columna helicoïdal similar a les de la Llotja de la Seda, però anterior a aquestes. La llibreria construïda entre 1438 i 1442 coneguda també com Llibreria Nova. 
En la planta baixa es poden admirar els llibres trobats en la catedral. Per a cada fulla d'aquests llibres manuscrits s'utilitze la pell d'un corder sencer per fulla.

Librería de los Borgia en la Catedral de València

Obri la ubicació