Descubre

Lugares de interés

Torre de la Presó i Torre del Botxí

Segorbe

Torre de la Presó

Les parts més febles d’una muralla es troben a les seues portes, per la qual cosa, per a protegir-les, es construïen torres defensives als seus costats. L’exemple més clar el tenim a Sogorb amb la Torre de la Presó, situada al costat d’una de les antigues portes d’accés a la ciutat, el portal de Terol.

Exteriorment és de planta cilíndrica amb un cos inferior de major diàmetre i probablement més primitiu que l’anterior, en el qual se situen les cel·les que van ser utilitzades com a presons. El segon cos té un diàmetre de 8,70 m i està dividit interiorment en dues plantes de secció octogonal, amb voltes de creueria d’estil gòtic, espitlleres i comunicació fins a la terrassa per una escala de caragol embeguda en el mur. L’altura total és de 21,30 m i la seua antiguitat podria situar-se entorn del segle XIV.

Torre del Botxí

La Torre del Botxí és un poc més baixa que la de la Presó, 18,65 m, però més ampla, 1,75 m de diàmetre. La torre està subdividida en dos cossos. El primer massís de 9,90 m d’altura i el segon obert cap a l’interior de la població per a evitar ser utilitzat en contra seua.

Posseeix volta de creueria i l’accés al pis superior s’efectua mitjançant una escala de cadirat que creua l’espai obert del mur en sentit transversal. Pel seu interior creua la séquia provinent de l’aqüeducte i el seu nom potser es deu a la proximitat de l’habitatge del botxí.

Les característiques constructives semblen situar la seua època de realització entorn del segle XIV i és molt probable que es construira amb motiu de la guerra entre unionistes i realistes o, també, les que van protagonitzar el rei de Castella, Pere I El Cruel i el rei d’Aragó, Pere IV El Cerimoniós, en les quals Sogorb va jugar un paper important.

Torre de la Presó i Torre del Botxí

Abrir ubicación
Dirección

Calle Argen, 5D, 12400 Segorbe, Castellón

Oficina Turismo Segorbe