Descobreix

Jaciments paleontològics

BIC Jaciment Icnològic del Barranc de Vallivana (Morella)

Castellón Mediterráneo
Morella

El jaciment icnològic del Barranc de Vallivana, del Cretaci inferior, d’uns 135 milions d’anys d’antiguitat, es troba junt a un tram abandonat de la carretera N-232, a uns 17 km de la localitat de Morella, en l’entorn del corral del Macareno.

Està constituït per una seqüència de calcàries lacustres que contenen unes 25 icnites tridàctiles clarament identificables, així com diverses icnites parcialment preservades que conformen una superfície amb empremtes de dinosaure molt notòries. Les petjades pertanyen a dinosaures teròpodes, que hi van deixar empremtes en desplaçar-se sobre sediments d’un medi lacustre. Quatre de les icnites millor definides s’agrupen en un rastre amb orientació nord-sud.

El jaciment ha estat condicionat per tal de potenciar-ne la visitabilitat.

Yacimiento Icnológico del Barranco de Vallivana

Obri la ubicació